Tehnološka voda

Tehnološka voda - ponovna uporaba vode (angl. re-use water): Industrijska odpadna voda je voda, onesnažena zaradi človeške dejavnosti. Nastaja v industriji, obrtni, obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti. Lahko rečemo tudi, da je odpadna voda že uporabljena voda, ki vključuje fizikalne (npr. trde snovi, temperatura odpadnih vod je nekoliko višja…

Nadaljuj z branjemTehnološka voda

Alternativni viri pitne vode

Alternativni viri pitne vode: Med alternativne vire pridobivanja vode, za katere je treba pridobiti vodno soglasje, spadajo odvzemi vode (zajetja) iz naslednjih mest odvzema: lastnega izvira (lastni izvir, kjer voda priteka iz zemlje na površje); vodotoka (reke); jezera (večja kotanja, napolnjena s sladko vodo); vodnjaka/vrtine (zaprt prostor, navadno v zemlji…

Nadaljuj z branjemAlternativni viri pitne vode

Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2018

Vzorec raziskave 2018: Vključili smo 500 manjših (10–49 zaposlenih), srednjih (50–249 zaposlenih) in velikih (250+ zaposlenih) podjetij na področju predelovalne dejavnosti v Sloveniji, ki uporabljajo t.i. industrijsko vodo. V vzorec smo vključili osebe (po eno osebo iz vsakega podjetja), ki se neposredno ukvarjajo s strateškim razvojem na obravnavanem področju (pooblaščenec…

Nadaljuj z branjemTrajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2018