Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2014

Vzorec raziskave 2014: Izbrali smo organizacije (vse manjše, srednje in velike organizacije) na področju predelovalne dejavnosti, ki so bile na dan začetka raziskave evidentirane v poslovnem imeniku Gvin.com. V vzorec smo vključili vse vršne managerje ali osebe, ki se neposredno ukvarjajo s strateškim razvojem na obravnavanem področju, kot so npr.…

Nadaljuj z branjemTrajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2014