Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2018

Vzorec raziskave 2018: Vključili smo 500 manjših (10–49 zaposlenih), srednjih (50–249 zaposlenih) in velikih (250+ zaposlenih) podjetij na področju predelovalne dejavnosti v Sloveniji, ki uporabljajo t.i. industrijsko vodo. V vzorec smo vključili osebe (po eno osebo iz vsakega podjetja), ki se neposredno ukvarjajo s strateškim razvojem na obravnavanem področju (pooblaščenec…

Nadaljuj z branjemTrajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2018