Trajnostni razvoj – definicija in zasnova

Trajnostni razvoj: V drugi polovici dvajsetega stoletja se je oblikovala razvojna perspektiva, t. i. perspektiva trajnostnega razvoja, ki temelji na uravnoteženosti med gospodarskim razvojem, varstvom naravnega okolja in družbeno enakostjo sedanje generacije in zagotavljanjem priložnosti prihodnjim generacijam. Trajnostni razvoj je zaradi večdimenzionalnosti razvoja in neenotnih etičnih stališč težko definirati. »Najbolje«…

Nadaljuj z branjem Trajnostni razvoj – definicija in zasnova

Sistem managementa z energijo ISO 50001

Sistem managementa z energijo ISO 50001: Sistem managementa z energijo – mednarodni standard ISO 50001:2011 je eden izmed novejših standardov ISO in temelji na modelu sistema za management, ki je podlaga tudi standardoma ISO 9001 in ISO 14001. Standard je uporaben ne glede na vrsto energije: pitno vodo, procesno vodo…

Nadaljuj z branjem Sistem managementa z energijo ISO 50001