Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2020

Vzorec raziskave 2020: Vključili smo 500 manjših (10–49 zaposlenih), srednjih (50–249 zaposlenih) in velikih (250+ zaposlenih) podjetij na področju predelovalne dejavnosti v Sloveniji, ki uporabljajo t.i. industrijsko vodo. V vzorec smo vključili osebe (po eno osebo iz vsakega podjetja), ki se neposredno ukvarjajo s strateškim razvojem na obravnavanem področju (pooblaščenec…

Nadaljuj z branjemTrajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2020

Pitna voda

Pitna voda: Pitna voda je voda, namenjena pitju, za gospodinjske namene, voda za proizvajanje in promet živil, če je zdravstveno ustrezna – ne glede na poreklo (površinska, podzemna) in način dobave (iz vodovodnega omrežja, sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda). Zdravstveno ustrezna pitna voda je…

Nadaljuj z branjemPitna voda

Trajnostni razvoj – definicija in zasnova

Trajnostni razvoj: V drugi polovici dvajsetega stoletja se je oblikovala razvojna perspektiva, t. i. perspektiva trajnostnega razvoja, ki temelji na uravnoteženosti med gospodarskim razvojem, varstvom naravnega okolja in družbeno enakostjo sedanje generacije in zagotavljanjem priložnosti prihodnjim generacijam. Trajnostni razvoj je zaradi večdimenzionalnosti razvoja in neenotnih etičnih stališč težko definirati. »Najbolje«…

Nadaljuj z branjemTrajnostni razvoj – definicija in zasnova