Trajnostni razvoj – definicija in zasnova

Trajnostni razvoj: V drugi polovici dvajsetega stoletja se je oblikovala razvojna perspektiva, t. i. perspektiva trajnostnega razvoja, ki temelji na uravnoteženosti med gospodarskim razvojem, varstvom naravnega okolja in družbeno enakostjo sedanje generacije in zagotavljanjem priložnosti prihodnjim generacijam. Trajnostni razvoj je zaradi večdimenzionalnosti razvoja in neenotnih etičnih stališč težko definirati. »Najbolje«…

Nadaljuj z branjemTrajnostni razvoj – definicija in zasnova

Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2014

Vzorec raziskave 2014: Izbrali smo organizacije (vse manjše, srednje in velike organizacije) na področju predelovalne dejavnosti, ki so bile na dan začetka raziskave evidentirane v poslovnem imeniku Gvin.com. V vzorec smo vključili vse vršne managerje ali osebe, ki se neposredno ukvarjajo s strateškim razvojem na obravnavanem področju, kot so npr.…

Nadaljuj z branjemTrajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2014