Alternativni viri pitne vode

Alternativni viri pitne vode: Med alternativne vire pridobivanja vode, za katere je treba pridobiti vodno soglasje, spadajo odvzemi vode (zajetja) iz naslednjih mest odvzema: lastnega izvira (lastni izvir, kjer voda priteka iz zemlje na površje); vodotoka (reke); jezera (večja kotanja, napolnjena s sladko vodo); vodnjaka/vrtine (zaprt prostor, navadno v zemlji…

Nadaljuj z branjemAlternativni viri pitne vode

Pitna voda

Pitna voda: Pitna voda je voda, namenjena pitju, za gospodinjske namene, voda za proizvajanje in promet živil, če je zdravstveno ustrezna – ne glede na poreklo (površinska, podzemna) in način dobave (iz vodovodnega omrežja, sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda). Zdravstveno ustrezna pitna voda je…

Nadaljuj z branjemPitna voda