You are currently viewing Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2020

Trajnostna raba pitne vode – vzorec raziskave 2020

Vzorec raziskave 2020:

Vključili smo 500 manjših (10–49 zaposlenih), srednjih (50–249 zaposlenih) in velikih (250+ zaposlenih) podjetij na področju predelovalne dejavnosti v Sloveniji, ki uporabljajo t.i. industrijsko vodo.

V vzorec smo vključili osebe (po eno osebo iz vsakega podjetja), ki se neposredno ukvarjajo s strateškim razvojem na obravnavanem področju (pooblaščenec za varstvo okolja, ekolog, vodja tehnologije, lahko je tudi manager v isti osebi) v zgoraj omenjenih podjetjih.

Skupno smo po elektronski pošti (e-vprašalnik) poslali 500 vprašalnikov, od tega 167 velikim, 167 srednjim in 166 manjšim podjetjem.

Pri vrednotenju velikosti organizacij smo upoštevali določila, ki jih glede velikosti podjetij podaja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Ur. l. RS, št. 65/2009 – UPB, 33/2011, 32/2012, 57/2015, 44/2013 – odl. US in 82/2013).

Anketiranje je potekalo od 2.3.2020 do 14.8.2020. Rezultati raziskave sledijo.

Raziskava_2